Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti | Department of Parasitology and Parasitic Diseases with Clinic |

U Zavodu su zaposlena tri nastavnika, viši asistent, asistent – znanstveni novak, stručni savjetnik, dva tehnička suradnika i pomoćni tehnički suradnik. Zavod sudjeluje u izvedbi jednog obveznog i jednog izbornog predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Zavod je također uključen i u izvedbu poslijediplomskog studija i tečajeva za trajnu izobrazbu. U sklopu Zavoda nalaze se Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT), parazitološki laboratorij, serološki animalni laboratorij, serološki humani laboratorij te parazitološko-dermatološka ambulanta.